Legislativa

Než se pustíme do té pravé zábavy, musíme vás ještě seznámit s kapitolou, kterou bohužel většina začínajících pilotů ignoruje, přestože je pro existenci tohoto hobby nesmírně důležitá. Pamatujete, jak jsme v úvodu zmiňovali, že je třeba vždy létat dle platných pravidel pro Českou republiku? Asi nikdo z nás není rád omezován v tom, co by chtěl dělat, ale pokud nechceme mít oplétačky s úřady a platit vysoké pokuty, tak je třeba sklopit uši a pravidel se držet. Zkusíme vám pravidla jednoduše popsat v následujících odstavcích. Bude to možná nudné čtení, ale je nanejvýš nutné mu porozumět.

O čem se ale dále nebudeme zmiňovat jsou vysílací výkony. V ČR je Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) stanoveno, že v pásmu 2400 – 2483.5 MHz, v jakém vysílají RC rádia a telemetrické přijímače, je povoleno vysílat výkonem max. 25mW. Stejně je tomu u pásma 5725 – 5875 MHz používaného pro video přenos, kde je taktéž maximální povolený výkon 25mW. Možná asi víte, že RC rádia a telemetrické přijímače vysílají výkonem až 100mW. Ano je to tak a je to legální, protože v případě střídání kmitočtů, což některá rádia umí, jsou limity zvýšeny.

V České republice

V ČR upravuje provoz bezpilotních prostředků a modelů letadel nad 20kg Doplněk X k leteckému předpisu L2. Upravuje pojmy, kategorie a jak a kde smí být bezpilotní prostředky provozovány. Vřele doporučujeme si celý Doplněk X několikrát přečíst. Zkusíme vám přehledně vysvětlit, jak se věci mají. Nejprve se pokusíme osvětlit základní pojmy. Kurzívou je text přepsaný z Doplňku X a normálním písmem naše doplnění.

Model letadlaLetadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu. – Tohle je základní pojem, ze kterého je potřeba vycházet. Modelem letadla, je myšleno letadlo, vrtulník, ale i multikoptéra. Avšak taková nesmí obsahovat jednotku autopilota, která vám umožní např. funkci RTH (Return to Home – návrat domů). Takže po celou dobu letu, od vzletu do přistání, musíte takový model řídit vysílačem a musíte jej mít stále na očích. Dálkově řízené modely jsou řízené právě vysílačem. Na druhou stranu upoutané modely, jsou takové, které jsou provazem, či jiným způsobem, drženy pilotem.

Autonomní letadloBezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu – tímto je myšlen bezpilotní model (letadlo, koptéra atd.), které disponuje řídící jednotkou naprogramovatelnou tak, že model letí sám a my už do samotného letu nemůžeme nijak zasáhnout. Takovýto model u nás nesmí být bez povolení provozovaný.

Bezpilotní letadlo (UA) – Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě – Ano opravdu to je vše, co k tomu napsali. Ale právě proto jsme změnili sled pojmů oproti Doplňku X. Je třeba analogicky vycházet ze dvou předcházejících pojmů. Určitě nebudeme provozovat Autonomní letadlo a vzhledem k tomu, že bychom rádi létali s multikoptérou a natáčeli si video pro svou vlastní potřebu, taky se nejedná o Model letadla, protože naše bude obsahovat mimo jiné i řídící jednotku a může obsahovat i GPS, aby se nám koptéra mohla vrátit. Jednoduše se dá říct, že všechno ostatní co není Model letadla a Autonomní letadlo, je bezpilotní letadlo.

Bezpilotní systém (UAS)Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídicích stanic nebo zařízení pro vypuštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více. – Bezpilotní letadlo jsme vysvětlili výše. Když k tomuto přidáte například katapult na vypuštění letadla, síť k jeho přistání, nebo tzv. model tracker, který automaticky natáčí směrovou anténu za modelem za účelem lepšího signálu, tak z toho všeho máme Bezpilotní systém.

Nyní je asi vhodné si vysvětlit, kde je s Bezpilotním letadlem možné létat. V prvé řadě je třeba si počínat vždy tak, aby nedošlo ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru, k ohrožení osob a majetku na zemi a životního prostředí. Prostě jak do někoho, nebo do něčeho narazíte a nedej Bože do letícího dopravního prostředku, tak to bude velký průšvih. Každopádně při startu a přistání musí být minimální horizontální vzdálenost od ostatních osob (vyjma těch doprovázejících pilota) 50m. Avšak pro modely do 7kg vzletové hmotnosti, je nutné dodržovat při startu, přistání a letu vzdálenost bezpečnou. Dle doporučení ÚCL se jedná o poměr vzdáleností 1:2 – vertikální:horizontální. To znamená že při 100m výšce je bezpečná horizontální vzdálenost 200m. Všem, ale doporučujeme se držet od budov a nezúčastněných lidí opravdu co nejdále. U modelů nad 7kg se pro vzlet a přistání opět hovoří o vzdálenosti bezpečné, ale minimálně 50m pro vzlet a přistání, 100m od osob a stavení a 150m od osídleného prostoru.

Dalším omezením jsou určité prostory, kde se nesmí létat, nebo je létání omezeno vzdáleností či výškou. Máme dva základní druhy letového prostoru: řízený a neřízený. Dále rozlišujeme 7 tříd vzdušného prostoru: A až G. Třída A – E je řízený letový prostor, avšak třída E pouze jen IFR (z angl. Instrument Flight Rules – let podle přístrojů). To znamená, že bez povolení můžeme létat pouze v letovém prostoru třídy G, který je výškově omezen do 300m AGL (z anlg. Above Ground Level – nemluvíme tudíž o nadmořské výšce). Ale je tu problém s oblastmi okolo letiště. Rozlišujeme zóny ATZ, což je neřízený prostor v okruhu 5,5km okolo vztažného bodu letiště a zóna CTR, což je řízený letový prostor okolo letiště. CTR má každé letiště jiný, proto doporučuji před letem zkontrolovat tyto prostory na mapách http://aisview.rlp.cz/. Dále je nutné se vyhnout zakázaným prostorům LKP, omezeným prostorům LKR a dále jsou to prostory TRA – dočasně vymezený prostor a TSA – dočasně vyhrazený prostor. TRA a TSA prostory většinou slouží pro vojenská cvičení a musejí se tzv. aktivovat. Pokud aktivované nejsou, pak pro ně platí ostatní třídy letového prostoru, tudíž i G. O aktivaci TRA a TSA se dozvíte také na http://aisview.rlp.cz/, po nastavení vámi požadovaného data, kdy byste v prostoru chtěli létat. Není to dávno co jsme navštívili bývalý vojenský prostor v Brdech. Koptéru jsme samozřejmě brali s sebou. Na těch mapách jsme zjistili, že se jedná o TRA prostor, avšak na dny, kdy jsme tam byli, nebyl aktivován = parádní záběry. Nyní se pojďme zaměřit na omezení pro tyto prostory a třídy pro dané kategorie Bezpilotních letadel.

Bezpilotní letadla a Modely letadel s vahou do 0,91kg mohou bez povolení létat pouze v letovém prostoru třídy E a G, takže do 300m AGL. V prostoru ATZ a CTR, mohou létat do výše 100m AGL bez povolení. To však neplatí pro bezprostřední blízkost letiště – vztažný bod letiště (ARP). Další podmínkou je let mimo oblačnost, ale už neupravují vzdálenosti od oblačnosti. Pokud budete létat pouze rekreačně, pro vlastní potřebu, tak není vyžadována evidence pilota ani letadla. V opačném případě, se musíte zaevidovat jako pilot Bezpilotního prostředku, zaevidovat Bezpilotní prostředek a podstoupit testovací lety a popřípadě si zařídit povolení k provádění leteckých prací.

Bezpilotní letadla a Modely letadel s vahou od 0,91kg do 20kg, mohou létat bez povolení v letovém prostoru třídy E a G do výšky 300m AGL. V prostoru ATZ mohou létat do výše 300m AGL až 1500m ASML (z angl. Abbreviated Simply Sea Level – zjednodušeně se jedná o nadmořskou výšku), avšak pouze s povolením provozovatele letiště a za koordinace s letištní informační službou (AFIS), nebo s povolením ÚCL avšak model musí být pojištěn s krytím 1 milion korun českých pro modely od 0,91kg do 7kg a 3 miliony pro modely s vahou od 7kg do 20kg. V případě letu v CTR prostoru mohou létat s povolením ÚCL, nebo při provádění leteckých prací s povolením od provozovatele letiště a za koordinace s řízením letového provozu, do výše 100m AGL. Dále je možno létat v prostoru CTR do výšky 1500m ASML, avšak s povolením ÚCL a je nutné mít pojištění s krytím 1 milion korun českých pro modely od 0,91kg do 7kg a 3 mil pro modely s vahou od 7kg do 20Kg. Stejně jako u modelů do 0,91kg, pokud budete létat pouze rekreačně, pro vlastní potřebu, tak není vyžadována evidence pilota ani letadla. V opačném případě, se musíte zaevidovat jako pilot Bezpilotního prostředku, zaevidovat Bezpilotní prostředek a podstoupit testovací lety a popřípadě si zařídit povolení k provádění leteckých prací.

U Modelů letadel nad 20kg se postupuje stejně jako u Bezpilotních letadel od 0,91kg do 20kg, avšak na ty největší modely s letovou vahou 20kg a více už je podmínkou evidence pilota i modelu. Avšak při rekreačním a sportovním létání není potřeba mít povolení k provádění leteckých prací.

Co se týče FPV letů, to znamená pomocí video brýlí nebo video displeje, tak v Doplňku X je uvedeno, že pilot bezpilotního letadla musí udržovat přímý dohled na model, a to po celou dobu letu. Ale hovoří se o bezpilotním letadlu a my už víme, že se jedná o stroje, které umožňují automatický let, např. funkci RTH. Ale například závodní koptéry takovou jednotkou autopilota nedisponují, takže se jedná jen o model letadla. I tak ale doporučujeme létat dál od lidí a budov a ideálně sebou mít poučenou osobu (angl. spotter), která bude sledovat okolí, aby vám do letové dráhy nevešel náhodný chodec.

Možná to zní složitě, ale případně si tuto kapitolu přečtěte několikrát, věříme, že to pochopíte. Když to zjednodušíme, tak pokud chcete létat pro vlastní potřebu, rekreačně, tak létejte maximálně do výšky 300m. Zapomeňte na létání v bezprostřední blízkosti letiště. Když budete chtít létat pomocí FPV brýlí nebo monitoru, pak jen s modely letadel, které nedisponují jednotkou autopilota. Pokud byste chtěli provádět letecké práce, tak si stejně budete muset Doplněk X leteckého předpisu L2 podrobně nastudovat a budete z něj prozkoušeni.

V zahraničí

A jak to je s létáním v zahraničí? Určitě sem tam vycestujete a rádi byste si vzali koptéru s sebou a udělali si krásné záběry krajiny, nebo prohnali race koptéru nějakým kaňonem. Samozřejmě se to děje a na YouTube můžete najít spoustu takových záběru i od českých pilotů, ale před takovouto cestou do zahraničí je nutné se seznámit s legislativou upravující provoz bezpilotních modelů v té dané zemi. Nemůžeme zde rozepisovat všechny země, ale věřte tomu, že téměř v každé zemi se létá. Jeden známý mi vyprávěl příhodu, kdy mu v jednom africkém státě kvadrokoptéru ihned zabavili, jelikož je to v jejich zemi striktně zakázané. Pokud budete létat opatrně, daleko od nezúčastněných osob a budov, tak se o vás nikdo ani nedoví. Já osobně létal v Chorvatsku, kde je létání v národních parcích zakázáno, ale před každým letem jsem se strážce parku zeptal a ten v tom problém neviděl. Ale na druhou stranu, pokud by to zjistili zástupci tamního úřadu pro civilní letectví, tak bych měl malér. Dejte si na to určitě pozor.

Máte vybranou destinaci kam byste se rádi podívali a řešíte dopravu. Po zemi je to v pohodě, ale co letecky? Letecké společnosti nemají problém přepravit bezpilotní model, je jim to v podstatě jedno, ale problémem mohou být akumulátory. Přece jen lipolky, jak jsme zmiňovali v kapitole o akumulátorech, můžou být nebezpečné a určitě nechcete zažít situaci, kdy vám v letadle začne hořet batoh. Některé letecké společnosti dovolují jen baterie, jejichž kapacita nepřekročí stanovenou míru ve Watthodinách (Wh). Například společnost Smartwings dovoluje přepravit maximálně 100Wh na osobu. Watthodiny vypočtete tak, že hodnotu v ampérhodinách (Ah) vynásobíte jmenovitým napětím daného akumulátoru. Tímto dostaneme přibližnou hodnotu, jelikož napětí po celou dobu vybíjení není konstantní. Někdy po vás pracovníci bezpečnostní kontroly budou také chtít, abyste lithiové akumulátory měli uložené v tzv. Lipo bezpečnostních sáčcích (o jejich bezpečnosti by se ale daly vést diskuze) a to někdy každý akumulátor zvlášť. Takto uchované akumulátory musíte ještě většinou mít u sebe, tzn. v palubním zavazadle.

Z kapitoly o legislativě to bude vše, měli byste si z ní odnést hlavně to, že není frajeřina předpisy porušovat. Jak už bylo zmíněno, pokud způsobíte nějaký malér, který se dostane do médií, můžete tím zavařit nejen sobě, ale hlavně celé FPV komunitě.

Další díl