Nastavení BLHeli

Tak jako ve většině řidicích jednotek najdete firmware betaflight, drtivá většina regulátorů používá firmware BLHeli nebo BLHeli32 (v závislosti na použitém procesoru). Protože je BLHeli tak rozšířený, dá se v dnešní době již velmi pohodlně nastavovat. V tomto tutoriálu si ukážeme, jak nastavit a aktualizovat regulátor.

Nejprve si stáhněte program pro nastavování firmware. BLHeliSuite nebo BLHeli-Configurator pro regulátory s firmware BLHeli a BLHeli_S nebo BLHeliSuite32 pro nastavení regulátorů s firmware BLHeli32. Poté sundejte z koptéry vrtule, připojte řidicí jednotku k počítači a připojte ke koptéře baterii.

BLHeli-Configurator

BLHeli Configurator je aplikace velmi podobná Betaflight configurátoru. Oproti BLHeliSuite nemá tolik funkcí, ale je snazší na ovládání a přehlednější. Nefunguje však s BLHeli32.

Po otevření programu se vám zobrazí velmi povědomé okno configuratoru. V pravém horním rohu zvolíte správný COM port a pomocí tlačítka Connect se připojíte k desce. Řidicí jednotka s betaflightem se přepne do speciálního režimu, kdy slouží jako programátor pro regulátory. Tento režim už není podporovaný na F3 deskách v Betaflightu 4.0, proto doporučujeme používat na deskách s F3 procesorem Betaflight ve verzi 3.5.7. Po připojení k desce se vám načte prázdné okno.

Pro načtení informací o regulátorech je třeba kliknout na tlačítko Read Setup v pravém dolním rohu. V levé části okna je nastavení společné pro všechny regulátory. V pravé částí pak nastavení parametrů jednotlivých regulátorů. Velmi pohodlně změníte směr rotace jednotlivých motorů pomocí volby Motor Direction. Když máte vše nastavené, kliknete na tlačítko Write Setup v pravém dolním rohu. Ve většině případů je regulátor vhodně nastavený ve výchozím nastavení a není třeba měnit žádné parametry kromě směru otáčení motoru.

Po koupi nových regulátorů je třeba do nich nahrát novou verzi firmware. BLHeli podporuje DSHOT příkazy od verze 16.7.  Nový firmware můžete nahrát do regulátorů po jednom pomocí tlačítka Flash Firmware nebo pohodlněji do všech zároveň pomocí tlačítka Flash All.

Konfigurátor automaticky rozpozná, jaký typ regulátoru je připojen (obdoba typu desky při nahrávání Betaflightu). Vybere požadovanou verzi firmware, kliknete na tlačítko Flash a spustí se nahrávání firmware do regulátorů. Během nahrávání nevypínejte a neodpojujte koptéru.

BLHeli Suite

BLHeli Suite je samostatná aplikace pro nastavováni regulátorů. Existují 2 verze. Jedna pro regulátory s BLHeli a BLHeli_S a druhá pro regulátory s BLHeli32. Jejich vzhled a ovládání je ale velmi podobné.

V levém dolním rohu si vyberete příslušný COM port, kliknete na tlačítko Connect a načtete regulátory pomocí tlačítka Check. Firmware BLHeli, BLHeli_S a BLHeli32 se mimo jiné liší v množství parametrů, které lze nastavit. Ve většině případů je regulátor vhodně nastavený ve výchozím nastavení a není třeba měnit žádné parametry kromě směru otáčení motoru. V dolní části obrazovky v nastavení Multiple ESC zapínáte a vypínáte nastavování jednotlivých ESC. Parametry regulátorů se nastaví podle Master regulátoru (označený modře). Rotace motorů se nepropisuje a je třeba ji nastavit po jednom. Pokud se vám nepodaří připojit ke koptéře, ujistěte se, že máte v záložce Select BLHeli Interface zvolenou možnost Betaflight/Cleanflight.

Po úspěšném připojení a načtení regulátorů BLHeliSuite zobrazí okno, které regulátory našel. Detailní informace o regulátorech najdete na kartě ESC overview.

Nahrání firmware do regulátoru provedete pomocí tlačítka Flash BLHeli vlevo dole. Objeví se vám okno, ve kterém si vyberete verzi firmware. Ve výchozím nastavení se vždy objeví nejnovější verze pro váš regulátor. Výběrem firmware a kliknutím na tlačítko OK a poté potvrzením o přepsání firmware se spustí nahrávání. Tímto způsobem postupně nahrajeme firmware do všech označených regulátorů.