Video vysílače

Obraz získaný FPV kamerou je třeba přenést na zem, do videopřijímače (který může např. být součástí přímo vašich brýlí). K tomuto účelu slouží malé a lehké zařízení na palubě koptéry, videovysílač. V drtivé většině případů se používají analogové video vysílače. Digitální přenos obrazu s použitelně nízkou latencí existuje, ale je drahý a poměrně křehký, proto se s ním na běžné závodní koptéře moc často nesetkáte.

U video vysílačů rozlišujeme opět několik základních parametrů. Frekvence, počet kanálů, výkon a anténní konektor. Co se týče frekvencí, tak se budeme bavit pouze o 5.8 GHz. Frekvence jako je 2.4 GHz je nepoužitelná, pokud budete létat s rádiem na 2.4 GHz, protože bude docházet k rušení. I s FPV modely na 5.8GHz si můžete pohodově zalétat. Její nevýhoda tkví především v horší prostupnosti překážkami, ale na krátké vzdálenosti se dá létat i za zdmi.

Kanály

Co se týče kanálů, tak ty jsme popisovali v kapitole o frekvencích. V současné době jsou nejrozšířenější 40 kanálové vysílače. To znamená, že v pásmu 5.8 GHz mají celkem 40 různých frekvencí v pěti pásmech (band). Toto je důležité zejména v případě, že se sejde více lidí a chtějí si zalétat spolu a aby si vzájemně nerušili signál. Proto kvůli FPV závodům vzniklo mimo původních 4 pásem také tzv. Race Band, který má jednotlivé frekvence v rozestupu 37 MHz. V tabulce níže uvádíme jednotlivé kanály, ale berte to jen jako informativní, jelikož někteří výrobci VTx je mohou uvádět v jiném pořadí.

Název Pásmo Frekvence v MHz
1 2 3 4 5 6 7 8
A 1 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
B 2 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
E 3 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
F 4 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Raceband 5 5658 5695 5732 5769 5806 5853 5880 5917

Výkon VTx

Výkon VTx se uvádí v miliwattech. Ne vždy větší výkon znamená lépe. Ve volném prostranství ano. Umožní signálu lepe procházet překážkami a dosáhnout nám větších vzdáleností. Ale například v uzavřených prostorech, kdy dochází k odrazu signálu od stěn, by naopak došlo spíše k rušení. Na trhu se můžeme setkat s výkonem VTx od 25mW až po 2W. Ale v ČR je maximální povolený vysílací výkon jen a pouze 25mW. Každopádně i s malým výkonem, se dá dosáhnout velkých vzdáleností. Vyžaduje to však použití kvalitních antén a případně diversitního přijímače (vysvětlíme později). Na závodech budete omezení výkonem 25mW a také typem použitého vysílače na TBS Unify nebo ImmersionRC Tramp. Je to z důvodu kvality použitých součástek, které zajišťují vysílání pouze na zvoleném kanále. Některé levné, čínské vysílače často nejen že překračují specifikovaný výkon 25mW, ale zároveň vysílají i v okolních kmitočtech, což způsobuje ostatním pilotům rušení v obraze.


TBS Unify Pro HV Race
ImmersionRC Tramp

Anténní konektory

Většina VTx bývá opatřena anténním konektorem. A to buď SMA, nebo RP-SMA. Často je trochu problém je rozlišovat, protože každý typ má samce a samici a pak už je v tom trochu chaos. Každopádně na VTx i na VRx jsou konektory s vnějším závitem. U antén zase s vnitřním. Písmena RP u RP-SMA znamenají Reverse Polarity. Takže tam, kde u SMA má samice „dírku“ a samec „kolík,“ tak u RP-SMA je tomu naopak. Někdy se VTx prodává s anténním konektorem na krátkém koaxiálním kabelu (např. TBS Unify Pro HV Race), tomu se říká „pig tail.“ Je to lepší pro instalaci do modelu. Pig tail se snažte dělat kvůli rušení co nejkratší. Doporučujeme používat pořád stejné anténní konektory, abyste nemuseli mít více druhů antén.

Video přijímač

Video vysílač tedy pošle bezdrátově video a nyní jej potřebujeme nějak přijmout. K tomu slouží video přijímač, zkráceně VRx. Ten musí umět přijímat video na stejné frekvenci, na jaké je vysíláno. Pro příjem všech 40 kanálů, je potřeba mít 40CH (CH – Channel – kanál) přijímač. Přijímače jsou buď integrované v FPV monitorech nebo brýlích, nebo jsou ve formě samostatných modulů.  Ty samostatné se dají umístit například na stativ a přijímač se spojí s monitorem či brýlemi pomocí kabelu, nebo některé brýle značky Fatshark mají speciální sloty pro modulární přijímače (FuriousFPV True-D, Realacc RX5808). Další možností u VRx je diversitní příjem signálu. Přijímač v tomto případě disponuje dvěma anténními konektory a sám přepíná antény podle toho, která má lepší příjem. Při tomto procesu se jedná o vyhodnocení RSSI (Receiver Signal Strenght Indication). Takže jednu anténu můžete mít všesměrovou a jednu směrovou. Více o anténách v některé z dalších kapitol.

OSD

V zájmu pilota, ale také modelu je dobré mít informace o modelu během jeho letu (především informace o akumulátoru). Ty můžeme získat pomocí telemetrického přijímače v modelu, který je schopen do vysílačky posílat data z různých senzorů (např. stav akumulátoru), nebo mít tyto telemetrické informace přímo na očích, tzn. v FPV brýlích nebo monitoru. Těmto zobrazeným informacím se říká OSD (z angl. On Screen Display). Buď se jedná o samostatné zařízení s vlastními senzory, nebo je to jen zařízení přejímající telemetrické informace například z řídící jednotky, anebo se jedná o integrovanou součást např. kamery, rozvodné napájecí jednotky (PDB), řídící jednotky nebo video vysílače. Záleží, kolik informací o modelu potřebujete vědět. U závodních koptér nás nejčastěji zajímá zbývající kapacita baterie, aktuální odběr v ampérech nebo čas letu. Záleží také, co vám vaše OSD a senzory umožní. U velké multikoptéry to můžou být i GPS souřednice, výška nebo umělý horizont. OSD, ať je v jakékoliv podobě, se vždy připojuje mezi výstupní signál kamery a vstupní signál VTx.  Připojením OSD do modelu dojde k přidání letových informací do videa a pilot tak získá cenné informace.

OSD

Napájení

Vysílače se často liší tím, jaké potřebují, resp. tolerují, napájecí napětí. Tento údaj je dobré mít na paměti, nevhodným (příliš vysokým) napětím je možné vysílač zničit. Pokud například má vysílač povolené vstupní napětí 5V, je třeba jej napájet ze stabilizátoru (BEC) 5V. Ten často bývá součástí rozvodné desky (tzv. PDB), případně jej musíme při stavbě přidat. Maximální napětí 5V mívají nejčastěji malé Nano a Micro vysílače.

LC filtr

Motory a regulátory při svém provozu produkují velké množství elektrického rušení a toto rušení se může přes napájecí větev elektrické instalace dostat až do video vysílače. Některé vysílače jsou proti tomuto rušení odolné více, některé méně – ty pak zobrazují rušení v obraze, většinou v podobě vodorovných, více či méně znatelných pruhů. Často se toto rušení dá odstranit zařazením LC filtru do obvodu napájení vysílače.

Chlazení

Většina video vysílačů se znatelně zahřívá a je dobré je umístit tak, aby kolem nich mohl volně při letu proudit vzduch. Pokud vysílač funguje, není třeba se jeho zvýšené teploty obávat – je na to zkonstruován.

Další díl