Pravidla – Exhibiční závody

Tento dokument popisuje bezpečnostní a provozní předpisy, kterými se řídí exhibiční závody Rotorama Open 2019 a zajišťuje účastníkům poctivou soutěž v bezpečném prostředí. Pravidla pro ligové závody naleznete zde.

Každý pilot při registraci stvrdí podpisem svůj souhlas s těmito pravidly. Piloti mladší 18 let sebou přinesou podepsaný souhlas rodičů, ke stažení zde.

Technické požadavky

Všechny koptéry, které startují v závodu, musí splňovat technické požadavky. Pokud koptéra nesplňuje veškeré technické požadavky, nebude pilotovi povoleno s ní letět.

Video-vysílač

Povolené jsou video-vysílače podporující 40 kanálů s nastaveným výkonem 25mW. Doporučujeme použití TBS Unify, ImmersionRC Tramp nebo FuriousFPV Stealth.

Video-vysílač může být zapnut pouze na závodní trati nebo po domluvě s letovým ředitelem. Pokud pilot zapne video-vysílač mimo závodní trať bez souhlasu letového ředitele nebo zaruší video letícího pilota, pilot bude vyloučen z dalšího kvalifikačního nebo finálového letu.

Hmotnost a rám

Maximální povolená letová hmotnost koptéry je 700g. Maximální povolená vzdálenost dvou motorů na diagonále je 300mm.

Baterie

Jsou povoleny 3-6 článkové Lipo baterie. Maximální povolené napětí jednoho článku je 4,2V.

Vrtule

Jsou povoleny vrtule libovolné velikosti, počtu listů i stoupání. Vrtule musí být plastové (uhlíkové ani dřevěné vrtule povoleny nejsou).

RC systém

Je povolen RC systém využívající pásma 2,4GHz nebo 868MHz. RC systém musí mít zapnutý failsafe zaručující okamžité vypnutí motorů.

LED

Každá koptéra musí být vybavena nejméně 24 LED (každé rameno alespoň 3 LED nahoře a dole). LED musí svítit v barvě, která byla pilotovi přiřazena.

Antény

Antény, používané na koptéře, jsou povoleny pouze všesměrové s RHCP nebo lineární polarizací. LHCP antény nejsou povoleny.

Video-přijímač

Pořadatel poskytne pilotovi obraz z přijímače ClearView Race. Na přijímači jsou nainstalované dvě  RHCP antény. Obraz z přijímače je zobrazován na diváckých obrazovkách a na displejích pro spottery a letového ředitele.

Je dovoleno použít svůj vlastní přijímač. V případě jakéhokoli problému s video přenosem je brán v úvahu pouze obraz z přijímače poskytovaného pořadatelem.

Pravidla a průběh závodu

Letový ředitel

Letový ředitel je oprávněn ke změně pravidel v průběhu akce. Každý pilot je povinen řídit se pokyny letového ředitele. Při nedodržení pokynů letového ředitele je pilot diskvalifikován.

Technická inspekce

Na začátku akce je každý pilot povinen projít technickou inspekcí. Každý pilot předloží k inspekci všechny koptéry, se kterými plánuje na akci létat. Koptéra, která neprošla k inspekcí, nesmí být v závodu použita.

Failsafe

Pilot předvede režim failsafe. Pilot zaarmuje koptéru, přidá plyn na 30% a vypne vysílačku. Motory se musí okamžitě zastavit. Během předvádění failsafe musí být z koptéry sundané vrtule.

LED

Pilot ukáže umístění a barvu LED na koptéře.

Souhlas s pravidly

Pilot svým podpisem stvrdí souhlas s pravidly a pokyny letového ředitele.

Briefing

Na začátku akce je pilot povinen zúčastnit se briefingu. Během briefingu budou piloti informováni o harmonogramu, průběhu závodu a pravidlech. Piloti společně s letovým ředitelem projdou trať a budou obeznámeni s jednotlivými překážkami.

Závod

Piloti jsou rozděleni do skupin po 3. Každému pilotovi je přiřazena barva (červená, zelená, modrá). Pilot je povinen sjednotit barvu LED a barvu vrtulí s barvou, která mu byla přiřazena. Pilot využívá pilotní sedačku, přijímač a startovací stojánek označený jeho barvou. Každý pilot používá pro přenos obrazu pouze frekvenci, která mu byla přidělena. Pokud pilot nabourá a je schopen bez cizí pomoci dále letět, může pokračovat v letu. Každý pilot je sledován spotterem.

Piloti závodí společně v jednotlivých skupinách. Skupina pilotů startuje hromadně, start začíná pokynem časomíry. Skupina pilotů je připravena na startu nejpozději v okamžiku, kdy předchozí skupina startuje. Pilot je povinen proletět všechny překážky na závodní trati. Pokud pilot nedodrží podmínky závodu, je vyloučen z kvalifikačního nebo finálového letu.

Závod je rozdělen na trénink, kvalifikace, semifinále, velké a malé finále. Závod je měřen spottery.

 

Trénink

Během tréninku je cílem pilota seznámit se s tratí a systémem kvalifikace. K dispozici je časový limit 90 sekund, během kterého se snaží pilot proletět co nejvíce kol. Jakmile časový limit vyprší, pilot dolétne své právě rozletěné kolo. Tréninky nejsou měřené a jejich výsledky se nezapočítávají. Všichni piloti poletí stejný počet tréninkových letů.

Kvalifikace

Během kvalifikačních letů je cílem pilota uletět co největší počet kol za co nejkratší čas. K dispozici je časový limit 90sekund, během kterého se snaží pilot proletět co nejvíce kol. Jakmile časový limit vyprší, pilot dolétne své právě rozletěné kolo. Výsledek kvalifikačního letu je počet kol a čas, za který byl tento počet kol uletěn. Pilotovi se počítá nejlepší kvalifikační výsledek ze všech kvalifikačních letů. Pořadí pilotů z kvalifikace je určeno počtem kol, které stihli uletět. Piloti se stejným počtem kol jsou seřazeni podle času, za který tento počet kol uletěli. Všichni piloti poletí stejný počet kvalifikačních letů. Pokud je pilot vyloučen z kvalifikačního letu, jeho výsledek je 0 kol a 0 vteřin.

Semifinále

Do semifinále postupuje prvních 9 pilotů z kvalifikace. Piloti se rozdělí do skupin A, B a C podle klíče:

skupina A: 1., 6., 9.(podle pořadí z kvalifikace)

skupina B: 2., 5., 8. (podle pořadí z kvalifikace)

skupina C: 3., 4., 7. (podle pořadí z kvalifikace)

 

Letí se 3 semifinálové lety. V semifinálovém letu je cílem pilota uletět stanovený počet kol dříve, než ostatní piloti v jeho skupině. Během jednotlivých semifinálových letů piloti sbírají body.

 • Pilot, který doletí do cíle jako první, získává 3 body.
 • Pilot, který doletí do cíle jako druhý, získává 2 body.
 • Pilot, který doletí do cíle jako třetí, získává 1 bod.
 • Pilot, který nedoletí do cíle, získává 0 bodů.
 • Pilot, který je ze semifinálového letu vyloučen, získává 0 bodů.

Výsledky semifinále jsou určeny podle bodů, které se pilotům podařilo během semifinálových letů nasbírat. Piloti se v jednotlivých skupinách seřadí podle počtu dosažených bodů od největšího po nejmenší. Pokud mají piloti ve skupině stejný počet bodů, rozhodují výsledky z kvalifikace. První pilot z každé skupiny postupuje do velkého finále (o 1. – 3. místo). Druhý pilot z každé skupiny postupuje do malého finále (o 4. – 6. místo).  Piloti, kteří nepostoupili do velkého nebo malého finále se seřadí podle výsledků kvalifikace.

Velké a malé finále

Na základě výsledků semifinále jsou piloti rozděleni do dvou skupin.

Skupina malého finále: druhý pilot ze skupiny A, druhý pilot ze skupiny B a druhý pilot ze skupiny C

Skupina velkého finále: první pilot ze skupiny A, první pilot ze skupiny B a první pilot ze skupiny C

 

 

 

Na základě výsledků semifinále jsou piloti rozděleni do dvou skupin. Skupiny letí na střídačku v tomto pořadí:

 1. let: skupina malého finále

skupina velkého finále

(skupina malého finále si dobíjí baterky a připravuje koptéry, aby hned po skončení skupiny velkého finále mohla startovat)

 

 1. let: skupina malého finále

(skupina velkého finále si dobíjí baterky a připravuje koptéry, aby hned po skončení skupiny malého finále mohla startovat)

skupina velkého finále

(skupina malého finále si dobíjí baterky a připravuje koptéry, aby hned po skončení skupiny velkého finále mohla startovat)

 

 1. let: skupina malého finále

(skupina velkého finále si dobíjí baterky a připravuje koptéry, aby hned po skončení skupiny malého finále mohla startovat)

skupina velkého finále

 

V letech malého a velkého finále je cílem pilota uletět stanovený počet kol dříve, než ostatní piloti v jeho skupině. Během jednotlivých letů piloti sbírají body.

 • Pilot, který doletí do cíle jako první, získává 3 body.
 • Pilot, který doletí do cíle jako druhý, získává 2 body.
 • Pilot, který doletí do cíle jako třetí, získává 1 bod.
 • Pilot, který nedoletí do cíle, získává 0 bodů.
 • Pilot, který je z letu vyloučen, získává 0 bodů.

 

Výsledky malého a velkého finále jsou určeny podle bodů, které se pilotům podařilo během letů nasbírat. Piloti se v malém a velkém finále seřadí podle počtu dosažených bodů od největšího po nejmenší. Pokud mají piloti ve skupině stejný počet bodů, rozhodují výsledky z kvalifikace.

Opakování letu / Rerun

Pokud bude v průběhu letu narušen video-přenos některého z pilotů, může pilot zažádat ředitele závodu o opakování letu. Pilot musí požádat o opakování letu neprodleně po dokončení letu, který chce opakovat. Pokud dojde k narušení video-přenosu pilota a pilot bude chtít zažádat o opakování letu, pilot musí ukončit let. Pokud pilot přistane a po obnovení video-přenosu bude pokračovat v závodě, ztrácí možnost zažádat o opakování letu. Pokud letový ředitel žádosti vyhoví, opakovací let se poletí po doletění všech ostatních skupin.

Pokud je opakovaný kvalifikační let, ostatní piloti ve skupině, kteří úspěšně doletěli do cíle, se mohou rozhodnout, zda-li se zúčastní opakovacího letu, nebo si svůj výsledek nechají. Ostatní piloti ve skupině, kteří nedoletěli do cíle, se opakovacího letu neúčastní.

Pokud je opakovaný semifinálový let nebo let malého a velkého finále, ostatní piloti ve skupině, kteří úspěšně doletěli do cíle, se mohou rozhodnout, zda-li se zúčastní opakovacího letu, nebo si nechají čas, za který v daném letu uletěli stanovený počet kol. Po opakovacím letu se srovnají časy pilotů, které určí pořadí a bodové ohodnocení pilotů za daný let.

Bezpečnostní pokyny

 • Pilot nesmí bez souhlasu letového ředitele zapnout svou koptéru mimo trať (pokud budete mít jakýkoli problém a budete potřebovat něco vyzkoušet, přijďte za letovým ředitelem, který vám vybere vhodnou chvíli pro zapnutí koptéry).
 • Je zakázáno vstupovat na trať bez souhlasu nebo výzvy letového ředitele.
 • Pokud pilot nemá nad svým stojem 100% kontrolu, je povinen okamžitě vypnout motory.
 • Je povolenou létat pouze do výšky nezbytné k překonání překážek.
 • Je zakázáno létat mimo trať k létání vyhrazenou.
 • Pilot nesmí před závodem a v jeho průběhu požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové či psychotropní látky.
 • Každý pilot je plně odpovědný za případné škody na zdraví nebo majetku třetích osob.
 • Pilot je povinen dbát pokynů letového ředitele. Letový ředitel může kdykoli závod nebo let z bezpečnostních důvodů přerušit, všichni letící piloti musí okamžitě přistát.
 • Za porušení bezpečnostních pokynů může být pilot ze závodu okamžitě vyloučen.

 

Tabulka frekvencí – výkon max 25mW
barva frekvence (může se na místě změnit)
červená 5733MHz (B1)
zelená 5780MHz (F3)
modrá 5860MHz (F7)
 Rozhodující je frekvence v MHz, nikoliv označení kanálu