Pravidla – Ligové závody

Tento dokument popisuje bezpečnostní a provozní předpisy, kterými se řídí ligové závody Rotorama Open 2019 a zajišťuje účastníkům poctivou soutěž v bezpečném prostředí. Pravidla pro exhibiční závody naleznete zde.

Každý pilot při registraci stvrdí podpisem svůj souhlas s těmito pravidly. Piloti mladší 18 let sebou přinesou podepsaný souhlas rodičů, ke stažení zde.

Technické požadavky

Všechny koptéry, které startují v závodu, musí splňovat technické požadavky. Pokud koptéra nesplňuje veškeré technické požadavky, nebude pilotovi povoleno s ní letět.

Video-vysílač

Povolené jsou video-vysílače podporující 40 kanálů s nastaveným výkonem 25mW. Doporučujeme použití TBS Unify, ImmersionRC Tramp nebo FuriousFPV Stealth.

Video-vysílač může být zapnut pouze na závodní trati nebo po domluvě s letovým ředitelem. Pokud pilot zapne video-vysílač mimo závodní trať bez souhlasu letového ředitele nebo zaruší video letícího pilota, pilot bude vyloučen z dalšího kvalifikačního nebo finálového letu.

Hmotnost a rám

Maximální povolená letová hmotnost koptéry je 700g. Maximální povolená vzdálenost dvou motorů na diagonále je 300mm.

Baterie

Jsou povoleny 3-6 článkové Lipo baterie. Maximální povolené napětí jednoho článku je 4,2V.

Vrtule

Jsou povoleny vrtule libovolné velikosti, počtu listů i stoupání. Vrtule musí být plastové (uhlíkové ani dřevěné vrtule povoleny nejsou).

RC systém

Je povolen RC systém využívající pásma 2,4GHz nebo 868MHz. RC systém musí mít zapnutý failsafe zaručující okamžité vypnutí motorů.

LED

Koptéra nemusí být vybavena LED. Jsou však vítané.

Antény

Antény, používané na koptéře, jsou povoleny pouze všesměrové s RHCP nebo lineární polarizací. LHCP antény nejsou povoleny.

Video-přijímač

Pořadatel poskytne pilotovi obraz z přijímače ClearView Race. Na přijímači jsou nainstalované dvě  RHCP antény. Obraz z přijímače je zobrazován na diváckých obrazovkách a na displejích pro spottery a letového ředitele.

Je dovoleno použít svůj vlastní přijímač. V případě jakéhokoli problému s video přenosem je brán v úvahu pouze obraz z přijímače poskytovaného pořadatelem.

Pravidla a průběh závodu

Letový ředitel

Letový ředitel je oprávněn ke změně pravidel v průběhu akce. Každý pilot je povinen řídit se pokyny letového ředitele. Při nedodržení pokynů letového ředitele je pilot diskvalifikován.

Technická kontrola

Na začátku akce je každý pilot povinen projít technickou kontrolou. Každý pilot předloží ke kontrole všechny koptéry, se kterými plánuje závod létat. Koptéra, která neprošla k inspekcí, nesmí být v závodu použita. Během technické kontroly se zkouší hlavně failsafe.

Pilot předvede režim failsafe. Pilot zaarmuje koptéru, přidá plyn na 30% a vypne vysílačku. Motory se musí okamžitě zastavit. Během předvádění failsafe musí být z koptéry sundané vrtule.

Pilot svým podpisem stvrdí souhlas s pravidly a pokyny letového ředitele.

Briefing

Na začátku akce je pilot povinen zúčastnit se briefingu. Během briefingu budou piloti informováni o harmonogramu, průběhu závodu a pravidlech. Piloti společně s letovým ředitelem projdou trať a budou obeznámeni s jednotlivými překážkami.

Závod

Piloti jsou rozděleni do skupin po 4. Každému pilotovi je přiřazena barva (červená, zelená, modrá, bílá). Pilot využívá pilotní sedačku, přijímač a startovací stojánek označený jeho barvou. Každý pilot používá pro přenos obrazu pouze frekvenci, která mu byla přidělena. Videa ze všech koptér a ze všech letů jsou nahrávány letovým ředitelem. Závod je měřen RSSI časomírou a systémem LiveTime.

Piloti závodí společně v jednotlivých skupinách. Skupina pilotů startuje hromadně. Start začíná pokynem časomíry. Pilot je povinen proletět všechny překážky na závodní trati ve správném pořadí a správným způsobem. Pokud pilot nedodrží podmínky závodu, je vyloučen z kvalifikačního nebo finálového letu. Pokud pilot nabourá a je schopen bez cizí pomoci dále letět, může pokračovat v letu. Každý pilot je sledován spotterem a letovým ředitelem. Spottery právě letících pilotů jsou piloti z následující skupiny. Spotter kontroluje, zda-li pilot prolétl trať dle pravidel. Pokud spotter nebo některý z pilotů zpozoruje, že letící pilot neprolétl trať podle pravidel, ohlásí to letovému řediteli. Letový ředitel prohlédne videozáznam pilotova letu a rozhodne o platnosti nebo neplatnosti letu/kola. Pokud pilot nesouhlasí s výsledkem svého letu, oznámí to letovému řediteli, který podle videozáznamu přeměří výsledek letu.

Pokud bude v průběhu letu narušen video-přenos některého z pilotů, může pilot zažádat ředitele závodu o opakování letu. Pilot musí požádat o opakování letu neprodleně po dokončení letu, který chce opakovat. Pokud dojde k narušení video-přenosu pilota a pilot bude chtít zažádat o opakování letu, pilot musí ukončit let. Pokud pilot přistane a po obnovení video-přenosu bude pokračovat v závodě, ztrácí možnost zažádat o opakování letu. Pokud letový ředitel žádosti vyhoví, opakovací let se poletí po doletění všech ostatních skupin.

Všichni piloti, kteří letí v aktuální skupině, zůstanou sedět na pilotní sedačce, dokud poslední z pilotů nedokončí svůj let a nepřistane. Všichni piloti si jdou pro své koptéry společně.

Závod je rozdělen na trénink, kvalifikační a finálové lety.

Trénink

Během tréninku je cílem pilota seznámit se s tratí a systémem kvalifikace. K dispozici je časový limit 90 sekund, během kterého se snaží pilot proletět co nejvíce kol. Jakmile časový limit vyprší, pilot dolétne své právě rozletěné kolo. Tréninky nejsou měřené a jejich výsledky se nezapočítávají. Všichni piloti poletí stejný počet tréninkových letů.

Kvalifikace

Během kvalifikačních letů je cílem pilota uletět co největší počet kol za co nejkratší čas. K dispozici je časový limit 90sekund, během kterého se snaží pilot proletět co nejvíce kol. Jakmile časový limit vyprší, pilot dolétne své právě rozletěné kolo. Výsledek kvalifikačního letu je počet kol a čas, za který byl tento počet kol uletěn. Pilotovi se počítá nejlepší kvalifikační výsledek ze všech kvalifikačních letů. Pořadí pilotů z kvalifikace je určeno počtem kol, které stihli uletět. Piloti se stejným počtem kol jsou seřazeni podle času, za který tento počet kol uletěli. Všichni piloti poletí stejný počet kvalifikačních letů. Pokud je pilot vyloučen z kvalifikačního letu, jeho výsledek je 0 kol a 0 vteřin.

Finálové lety

Do finálových letů z kvalifikace postupuje prvních 16 nebo 32 pilotů v závislosti na celkovém počtu pilotů na závodě. Pro finálové lety je použit princip dvojité eliminace. Létá se ve skupinách po 4 pilotech. První 2 piloti postupují do dalšího eliminačního kola. 3. a 4. pilot, kteří závod prohráli, nekončí, ale mají ještě jednu šanci a také postupují dál. Pokud v některém ze svých dalších vyřazovacích letů prohrají, vypadávají úplně a finálové lety pro ně končí. Finálové lety se létají na určitý počet kol. Když první pilot dokončí stanovený počet kol, ostatní piloti doletí jejich aktuálně rozletěné kolo. Pokud piloti nedokončí kolo a spadnou, počítá se jejich čas, ve kterém prolétli cílovou brankou. Nezáleží na a tom, jak daleko doletěli v kole, ve kterém spadli.

Bodování

Každý ligový závod má cenu určitého počtu bodů. Cena závodu je celkový počet bodů, který se rozdělí mezi prvních 16 pilotů podle tabulky:

Umístění Bodový zisk
1. 11,31%
2. 10,95%
3. 10,58%
4. 10,22%
5. 8,76%
6. 8,03%
7. 7,3%
8. 6,57%
9. 5,84%
10. 5,11%
11. 4,38%
12. 3,65%
13. 2,92%
14. 2,19%
15. 1,46%
16. 0,73%

Pilotovi se do výsledků ligy počítá součet čtyřech nejlepších bodových zisků z uletěných závodů.

Je 5 cenových kategorií závodů. Cena závodu dle kategorie je zobrazena v tabulce.

Kategorie Cena závodu
1. 2000
2. 1850
3. 1700
4. 1550
5. 1400

Cenová kategorie se odvíjí podle Elo skóre pilotů, kteří se závodu účastní a podle Elo skóre všech pilotů, kteří se účastní ligy. Všichni piloti v databázi ligy, kteří mají Elo skóre, se sestupně setřídí podle Elo skóre a rozdělí do 5 skupin, které odpovídají cenovým kategoriím závodu. Pro každou skupinu se určí průměrné Elo skóre. Dále se spočte průměrné Elo skóre 16 pilotů, kteří mají nejvyšší Elo skóre a účastní se daného závodu. Porovná se průměrné Elo skóre 16 pilotů účastnících se závodu s průměrným Elo skóre pilotů v jednotlivých skupinách. Číslo skupiny, jejíž průměrné Elo skóre se nejvíce blíží průměrnému Elo skóre 16 pilotů účastnících se závodu, je číslo cenové kategorie závodu.

 

 

Opakování letu / Rerun

Pokud bude v průběhu letu narušen video-přenos některého z pilotů, může pilot zažádat ředitele závodu o opakování letu. Pilot musí požádat o opakování letu neprodleně po dokončení letu, který chce opakovat. Pokud dojde k narušení video-přenosu pilota a pilot bude chtít zažádat o opakování letu, pilot musí ukončit let. Pokud pilot přistane a po obnovení video-přenosu bude pokračovat v závodě, ztrácí možnost zažádat o opakování letu. Pokud letový ředitel žádosti vyhoví, opakovací let se poletí obvykle po doletění všech ostatních skupin.

Pokud je opakovaný let, ostatní piloti ve skupině, kteří úspěšně doletěli do cíle, se mohou rozhodnout, zda-li se zúčastní opakovacího letu, nebo si svůj výsledek nechají. Ostatní piloti ve skupině, kteří nedoletěli do cíle, se opakovacího letu neúčastní.

Bezpečnostní pokyny

  • Pilot nesmí bez souhlasu letového ředitele zapnout svou koptéru mimo trať (pokud budete mít jakýkoli problém a budete potřebovat něco vyzkoušet, přijďte za letovým ředitelem, který vám vybere vhodnou chvíli pro zapnutí koptéry).
  • Je zakázáno vstupovat na trať bez souhlasu nebo výzvy letového ředitele.
  • Pokud pilot nemá nad svým stojem 100% kontrolu, je povinen okamžitě vypnout motory.
  • Je povolenou létat pouze do výšky nezbytné k překonání překážek.
  • Je zakázáno létat mimo trať k létání vyhrazenou.
  • Pilot nesmí před závodem a v jeho průběhu požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové či psychotropní látky.
  • Každý pilot je plně odpovědný za případné škody na zdraví nebo majetku třetích osob.
  • Pilot je povinen dbát pokynů letového ředitele. Letový ředitel může kdykoli závod nebo let z bezpečnostních důvodů přerušit, všichni letící piloti musí okamžitě přistát.
  • Za porušení bezpečnostních pokynů může být pilot ze závodu okamžitě vyloučen.

 

 

Tabulka frekvencí – výkon max 25mW
Barva  frekvence (může se na místě změnit)
červená 5733MHz (B1)
modrá 5771MHz (B3)
zelená 5828MHz (B6)
bílá 5866MHz (B8)
 Rozhodující je frekvence v MHz, nikoliv označení kanálu. Kanály mohou být na akci změněny.