Stavba – Alien

V této kapitole si ukážeme, jak postavit koptéru na rámu Readytosky Alien. Rám je primárně určený pro začínající a freestyle piloty. Je odolný a poskytuje dostatek prostoru pro komponenty.

Pro stavbu použijeme komponenty:

Na začátku stavby si složíme rám tak, aby držel pohromadě, nerozpadal se a my na něj mohli snadno montovat jednotlivé komponenty. Protože budeme používat 4 samostatné regulátory, použijeme PDB, které je součástí rámu. Abychom mohli použít PDB, postavíme rám trochu jinak, než je uvedeno v návodu. Ramena nedáme ze spodu, ale přišroubujeme je mezi PDB a velké spodní plato jako na obrázku.

 

Když máme základ postavený, přišroubujeme na rám motory.  Při přidělávání motorů je třeba dát si pozor na délku použitých šroubů. Pokud použijeme moc krátký šroub, snadno strhneme závit na motoru. Při použití dlouhého šroubu se můžeme šroubem dostat až do vinutí motoru a motor zničit. Obvykle se používají šrouby o 2-3mm delší, než je tloušťka ramena. Protože Alien má ramena ze 4mm uhlíku, použijeme 6mm dlouhé šrouby.

Když jsou motory na svém místě, začneme s rozmisťováním regulátorů. Přiložíme regulátor na rameno a najdeme pro něj vhodné místo zhruba uprostřed ramene. Kabely od motoru poté zkrátíme na požadovanou délku. Než začneme motor na regulátor pájet, je nutné si jak kabel, tak pájecí plošky regulátoru předem pocínovat. Zahřívejte plošku regulátoru, dokud se cín nerozlije po celé ploše.

Když máme regulátor napájený k motoru, přilepíme ho na rameno pomocí oboustranné lepicí pásky. Poté si naměříme délku silových kabelů od regulátoru k PDB, zkrátíme, pocínujeme jak PDB tak kabel, a připájíme. Na pady označené tečkou připojíme plusový červený kabel a na pady bez tečky připojíme zemnící černý kabel.

Tento postup zopakujeme pro všechny 4 regulátory. Koptéra by teď měla vypadat jako ta na obrázku. Pokud jste na ramena zespoda ještě nic nenalepili, je vhodné regulátory oblepit textilní izolační páskou. Když by oboustranná páska povolila, regulátor bude stále držet pevně na ramenu.

Když máme všechny regulátory připájené, je čas na připojení řidicí jednotky. Nejprve do řidicí jednotky vložíme softmount a umístíme ji na koptéru. K řidicí jednotce připojíme z regulátorů pouze bílé signální kabely. Černé kabely můžeme odstřihnout. Naměříme si délku kabelu a přidáme rezervu zhruba 1cm, aby se nám později s řidicí jednotkou lépe manipulovalo. Oholíme konec signálního kabelu a pocínujeme. Poté pocínovaný konec prostrčíme skrze díru v řidicí jednotce a zapájíme. Takto zapájíme všechny 4 signální kabely. Signální kabely regulátoru napájíme na pady označené čísly 1 2 3 4.

    

Po připájení signálních kabelů připájíme také napájení řidicí jednotky. Mamba F4 má stabilizátor napětí a lze tak napájet přímo z baterie. Vhodné tenké silikonové kablíky jsou obvykle v balení s kamerou. Z PDB z padu s tečkou připájíme červený kablík na pad označný Vcc na řidicí jednotce. Černým kabelem propojíme pad bez tečky s padem GND.

Když máme napájené signální kabely i napájení, můžeme dát řidicí jednotku zpět na stack a pojistit ji na místě pomocí matek, které dotáhneme tak, aby v matce bylo dost závitů, ale gumové softmounty nebyly příliš zmáčknuté. Desku je vhodné orientovat tak, aby silový kabel s XT60 nepřekážel před USB konektorem, který míří do boku. Při pájení kabelu s XT60 si předem pocínujeme konec kabelu, prostrčíme skrze otvory v PDB a důkladně zapájíme.

Dalším krokem při stavbě koptéry je připravit si horní plato. Nejprve přiděláme na video vysílač anténu a konektor zasmrštíme do bužírky nebo oblepíme textilní páskou. Konektor se nám tak nebude vibracemi povolovat a při přidělání na rám se vzájemně nedotknou a neuzemní.

Video vysílač s anténou přiděláme na horní plato pomocí oboustranné lepicí pásky a anténu chytneme pomocí stahovací pásky jako na obrázku. Tímto způsobem se při havárii ohne anténa a nehrozí, že vylomíme konektor na video vysílači.


Dále na boudu přichytíme kameru. Tu snadno našroubujeme na držák, který nasuneme na přední sloupky.

Horní plato s video vysílačem a kamerou přiložíme ke zbytku koptéry a naměříme si délku kabelů.

Kabely zkrátíme na požadovanou délku, odpojíme konektory a připájíme do řidicí jednotky.

Z kamery použijeme pouze napájení a video (červený, černý a žlutý kabel). Z video vysílače použijeme napájení, video a vstup na smart audio. Video vysílač budeme napájet přímo z baterie, červený a černý kabel tedy připojíme na PDB. Kabely zapojíme dle schématu na obrázku.

Nakonec namontujeme boudu, připojíme konektory kamery a video vysílače a koptéra je hotová.

Nyní stačí připojit RC přijímač, koptéru nastavit a je připravena k letu.