Stavba – Mefisto

V této kapitole si ukážeme, jak postavit koptéru na rámu Rotorama Mefisto. Postup při stavbě je obecný a lze použít při stavbě jakékoli koptéry, nejen Mefista.

Pro stavbu použijeme komponenty:

Na začátku stavby si vždy složíme rám tak, aby držel pohromadě, nerozpadal se a my na něj mohli snadno montovat jednotlivé komponenty. U Mefista použijeme spodní plato, ramena a 2 střední díly, jak je znázorněno na obrázku. Na středový šroub našroubujeme 2 čtvercové matky, pro uchycení ramen (a následně boudy) použijeme šrouby 16mm dlouhé. Aby rám držel a šrouby nevypadávaly, dočasně si je pojistíme matkou. 

V dalším kroku na rám namontujeme motory. Při přidělávání motorů je třeba dát si pozor na délku použitých šroubů. Ne vždy jsou šrouby, které jsou v balení s motorem, vhodné. Pokud použijeme moc krátký šroub, snadno strhneme závit na motoru. Při použití dlouhého šroubu se můžeme šroubem dostat až do vinutí motoru a motor zničit. Obvykle se používají šrouby o 2-3mm delší, než je tloušťka ramena. Protože Mefisto má ramena ze 4mm uhlíku, použijeme 6mm dlouhé šrouby.

Po přišroubování motorů je vhodné uchytit kabely od motorů k rámu. Jednak se nám při stavbě nebudou plést pod ruce a lépe se nám bude pak odhadovat požadovaná délka kabelů. Kdo chce, může použít na ramena Race Wire a pro ty, kteří si chtějí se stavbou opravdu vyhrát, je tu oplet. V tomto návodu se spokojíme s uchycením kabelů pomocí textilní pásky

Nyní můžeme začít se skládáním desek do stacku. V případě Mefista lze pro uchycení desek použít dlouhý kovový šroub, který ze shora dotáhnete pojistnou matkou a desku dáte přímo na matku. Další možností je použít kratší kovový šroub a na něj dát nylonový distanční sloupek jako na obrázku.

Jako první deska do stacku se zpravidla dává regulátor (nebo PDB při použití samostatných regulátorů). Orientaci regulátoru volíme tak, aby do rámu dobře pasoval a aby se pohodlně stavěl. Regulátor Racerstar TATTOO dáme do Mefista způsobem, který je na obrázku. Kabely od motorů tak můžeme vést rovnou na pady regulátoru a bouda nám nebude nikde překážet. Vždy, když stavíte koptéru a plánujete někudy vést kabely, ověřte si, že nebudou překážet zbylé části rámu.

Když máte rozmyšlené, jak bude regulátor orientovaný a kudy povedou kabely, je čas začít pájet. Vždy, než začnete pájet kabel na plošku nebo dva kabely k sobě, je potřeba si obě strany důkladně pocínovat. Přiložte páječku a cín na plošku a chvilku počkejte. Když se pad zahřeje na dostatečnou teplotu, cín se na něj začne chytat a hezky se přes celý pad rozlije. Správně připravený regulátor k pájení můžete vidět na obrázku.

Když máte všechny pady regulátoru ocínované, začnete s pájením kabelů. Z kraje si vezmete první kabel, naměříte si jeho délku a zkrátíte ho. Oholíte bužírku, důkladně konec kabelu pocínujete a připájíte na plošku. Toto opakujete, dokud nepřipájíte všech 12 kabelů. Kabely doporučujeme zkracovat po jednom, vždy poté, co předchozí kabel napájíte k regulátorů, lépe se pak odhaduje délka, na kterou je třeba zkrátit. Kabely nenechávejte moc dlouhé, aby se nepřipletly do vrtulí, ale ani moc krátké, aby byly napnuté. Kabely by měly mít lehce vůli.

  

Po napájení všech 12 kabelů je čas se přesunout k dalšímu kroku. Než ale začneme montovat do stacku řidicí jednotku a regulátor zakryjeme, je třeba si rozmyslet, zda-li nebudeme potřebovat na regulátor připájet ještě něco dalšího. V našem případě budou řidicí jednotka i video vysílač napájeny přímo z baterie, protože se k padům baterie již později snadno nedostaneme, připravíme si napájení teď. Pro napájení řidicí jednotky postačí 2 relativně tenké kabely. Je lepší je prozatím nechat delší a později je zkrátit. Jako kabely pro napájení video vysílače použijeme rovnou přiložený konektor. Samozřejmě lze si jako u řidicí jednotky připravit jen dva dlouhé kabely a ty pak spojit s konektorem video vysílače (je to i lepší varianta, pokud si nejste jisti potřebnou délkou kabelu), ale když napájíte kabely z konektoru rovnou, nebudete muset pak pájet dva kabely na sebe. Je dobré mít již předem vymyšlené umístění video vysílače, abyste správně odhadli délku kabelů (v našem případě bude video vysílač přilepený na boudě koptéry vzadu). Čím jsou kabely kratší, tím hůře se s nimi pracuje a hůře se koptéra staví, ale vypadá to lépe. Pokud jsou kabely dlouhé moc, nevypadá to hezky a může se i stát, že kabel vyleze ze středu koptéry ven a připlete se do vrtulí. Doporučujeme pro začátek počítat s rezervou kabelu zhruba 1cm. Centimetr kabelu navíc nám dává dostatek prostoru pro manipulaci a zároveň koptéra vypadá hezky a nikam nic neleze. 

Když jsou všechny kabely připravené, můžeme se pustit do instalace řidicí jednotky. Na stack nad regulátor přišroubujeme další nylonové distanční sloupky nebo gumové distanční sloupky. Gumové distanční sloupky pomůžou odfiltrovat vibrace z motorů a je vhodné je používat. Gumové distanční sloupky nemají moc hluboký závit a je nutné část nylonového distančního sloupku, který drží regulátor, zkrátit.

Před pájením jakýchkoli komponent je potřeba se podívat na jejich rozmístění pinů (pinout) a naplánovat si, co kam připojíte. Každá deska vypadá na první pohled úplně jinak, ale ve skutečnosti je jejich zapojení velmi podobné. Zde budeme pracovat s řidicí jednotkou Omnibus F3, ale použité piny najdete s největší pravděpodobností i na všech ostatních řidicích jednotkách. Při výběru řidicí jednotky je třeba podívat se na typ použitého procesoru (F3, F4, F7) a na to, zda-li má deska stabilizátor napětí (BEC), tedy zda-li může být napájena přímo z baterie a zda-li má OSD. Zde použitý Omnibus má lineární BEC a OSD. U desek s lineárním stabilizátorem napětí doporučujeme poskytovaných 5V používat jen na napájení desky samotné a přijímače. Případné LED, kamery a video vysílače je třeba napájet z externího spínaného BEC (lineární stabilizátor přebytečnou energii promění na teplo a při vyšším odběru proudu už topí víc, než je přijatelné). Na Omnibusu použijeme zvýrazněné pady.

Pro napájení použijeme pady GND a VBAT na levé straně desky. Tam připájíme kabely, které jsme si připravili na regulátoru. Na pravé straně využijeme pady PPM/RX3, 5V a GND pro připojení přijímače (v tomto návodu nebudeme přijímač zapojovat, nicméně celá instalace přijímače spočívá v připájení těchto tří kablíků a nalepení přijímače oboustrannou lepicí páskou zpravidla na řidicí jednotku). Pady označené M1, M2, M3 a M4 jsou signální výstupy pro regulátor. Na regulátoru jsou kabely v konektoru popsané. G zapojíme na GND na Omnibusu, 5V potřebovat nebudeme, takže kablík můžeme ustřihnout. Kabely 1, 2, 3 a 4 zapojíme na M1, M2, M3 a M4. Když kabely 1-4 zpřeházíme, nic se nestane. Vše lze později nastavit v řidicí jednotce. Kabely můžeme napájet tak, aby se nám to pohodlně stavělo.

Při pájení kablíků do řidicí jednotky je nejlepší si kablík naměřit, zkrátit, oholit, pocínovat, prostrčit skrz díru a zapájet. Kablíky můžeme pájet ze shora nebo zespoda desky. Ze shora je to snazší a kabely jsou lépe přístupné při případném servisu. Pokud pájíme kabely ze spodní strany desky, vypadá to lépe a na desku můžeme případně přilepit další komponenty jako přijímač, pípák nebo video vysílač.

Nakonec připojíme k řidicí jednotce video vysílač. Použijeme kablíky Video in a TX. Video in zapojíme na video out v horní části desky. TX připojíme na TX1  v levé části desky. Pomocí kabelu TX může řidicí jednotka komunikovat s video vysílačem. Skrze OSD v řidicí jednotce lze potom měnit výkon, kanál a další nastavení video vysílače.

Když je vše napájeno, zajistíme řidicí jednotku pomocí nylonových matek.

Nyní můžeme začít skládat boudu Mefista. Standardně má Mefisto držák pro pigtail video vysílače. Protože my ale použijeme anténu Foxeer Lollipop, držák otočíme a na sloupek nasuneme vytištěný držák pro Lollipop anténu. Pokud nevlastníte 3D tiskárnu a nemáte možnost si nechat příslušenství vytisknout, nebojte se nás kontaktovat emailem a držák vám vytiskneme.

Do boudy namontujeme kameru. Protože námi použitá kamera Foxeer Monster je menší, použijeme přiloženou redukci na standardní velikost.

Do kamery zapojíme konektor a boudu rámu položíme tam kam patří. Nyní si naměříme délku kabelů od kamery a zkrátíme. Kabely od kamery můžeme nechat mírně delší. Bouda pak půjde snáze sundat a konektor lépe zandat a vyndat.

Signální kabel od kamery připojíme na pad Video In v horní části řidicí jednotky. Napájení kamery připojíme na 5V výstup (5V out) video vysílače a zem. Pocínujeme si oba konce kabelů, navlečeme smršťovací bužírku a zapájíme.

Nyní si připravíme video vysílač. Opatrně rozřízneme bužírku video vysílače a odpojíme pigtail na jehož místo nacvakneme anténu Foxeer Lollipop. Poté vše opět dáme do bužírky a smrštíme.

Anténu umístíme do vytisknutého držáku a video vysílač pomocí oboustranné lepicí pásky přichytíme na horní plato boudy. Vždy se snažte mít anténu s video vysílačem uspořádanou tak, aby se při rozebírání nenamáhal koaxiální kabel mezi anténou a video vysílačem. Takto při sundavání boudy pouze odpojíte konektor video vysílače a kamery a boudu pohodlně odložíte.

Nyní už můžete Mefista složit.  Z rámu sundáte pomocné matky, které jsme tam na začátku dali. Opatrně, nejlépe pomocí pinzety, zapojíte konektor kamery a video vysílače, umístíte boudu na své místo a sešroubujete.

Nyní už zbývá jen připájet XT60 na přívodní kabel a je hotovo. Je dobré přívodní kabel přidělat k nějaké části rámu (například k rameni) pomocí textilní lepenky nebo stahovací pásky. Při větším nárazu, kdy baterie vyletí z rámu (což by se běžně stávat nemělo), je výrazně menší šance, že baterie s sebou vezme i přívodní kabel a utrhne pady na regulátoru. Na spodek rámu je dobré dát silikonovou podložku pod baterii, která zvětší tření mezi rámem a baterií a pomůže udržet baterii na svém místě.

Mefisto je složený. Stačí připojit potřebný přijímač, nastavit koptéru a je připravena k letu.